co-working space, Ruse, Office, Bulgaria, River Danube

Новини

Работни

Съвети

  |  

Бизнес Революция: Отваряне на Вратата към Гъвкавост и Нови Възможности в Работата

С началото на новата година, значителна част от работната сила разглежда възможности за промени в работната среда. Работната стратегия изпъква като критичен фактор, оказващ влияние върху тези решения, като 73% от служителите изразяват готовност да търсят алтернативна заетост при задължително 100% присъствие в офиса.

Нова година, нова работа

За мнозина началото на годината представлява възможност за свежо начало, където си поставят нови професионални цели и търсят работодател, отговарящ на техните амбиции. Само в Обединеното кралство, 40% от работната сила се очаква да смени работата през 2024 г.

Ключова Роля на Работната Стратегия

Работната стратегия изпъква като определящ фактор при избора на работа. Предпочитанията на хората и това, което им е важно в работната среда, се променя. Фокусирана върху хората, стратегията може да задържи висококвалифицираният персонал, да допринесе за удовлетворението на служителите и да влияе на общия успех на бизнеса.

Гъвкавост и Култура като Ключове Елементи

Последните изследвания на The Instant Group, базирани на повече от 200 работни места, подчертават, че задължителното присъствие в офиса и лошата корпоративна култура силно влияят на задържането на персонала. Статистиките сочат, че 73% от служителите биха търсили алтернативна заетост при 100% присъствие в офиса, докато 59% биха променили работата си в търсене на по добри фирмени ценности.

Защо обаче множество компании продължават да изискват присъствие в офиса, когато глобалната употреба на офиси се държи стабилно със среден процент от 29% през 2023 г.?

Изследването показва, че при свободен избор къде да работят, хората биха предпочели да прекарват 42% от работната седмица в офиса на компанията, разпределяйки останалото време между coworking пространства и домашния офис. Въпреки това, времето, прекарано във всяка обстановка, е силно повлияно от позицията на служителя, пола и времето му за пътуване до работното място.

Създаване на Идеална Хибридна Екосистема

Общите политики срещат предизвикателства, изисквайки компаниите да се фокусират не само върху физическите активи, но и да разберат динамиката на своите служители. Само по този начин могат да създадат екосистема от целенасочени пространства, повишаваща задържането на служители, удовлетвореност и продуктивност.

Стратегии за Задържане на Служителите

Предлагането на гъвкавост в начина на работа и насърчаването на силна и позитивна фирмена култура са основни стратегии за задържане на служителите през този януари. Компаниите, които дават приоритет на подкрепяща работна среда, която съчетава личните и професионалните ценности, е по-вероятно да запазят своите ценни кадри.

 

*Източник на данни: The Instant Group’s Workspace Occupier Survey на над 200 служители, проведено през Q4 2023.

 

co-working space, Ruse, Bulgaria, office space