The Lounge CoWorking space. Важно е изпълнението в срок, не работното време

Съвети

  |  Николай Димов

Важно е изпълнението в срок, не работното време

„Бързаме непрестанно. Дали в мислите си, дали в работата си или придвижването си – всеки ден е състезание. Въпросът е как успяваме да се фокусираме и да вършим задачите си с внимание и отношение въпреки непрестанната нужда от мигновена реакция и дали винаги е срамна бързата работа?

Рецептата за добре свършена работа се крие не толкова в работното време и непрестанното притискане за „още и още“, а в спокойствието, че сами контролираме процесите около себе си. Когато работим в офис се предполага да сме там в определен диапазон от деня и да бъдем най-продуктивни точно тогава, но все повече и повече хора чувстват нуждата от разнообразие и свобода, за да работят подобаващо.

В днешно време, особено в професиите, които могат да се практикуват в споделено пространство за работа – задачите имат определени срокове. За клиентите не е важно кога извършваме действието, а какъв е резултатът и дали сме спазили срока. И не, това не е странно – работата се върши по-приятно и по-добре когато един човек е в избрана от него среда и действа когато той самият е мотивиран, вдъхновен и готов. Дали това ще се случи в кафенето на The Lounge или през тъмните часове на денонощието – няма значение! Когато работата е в нашите ръце, вниманието което отделяме и персоналното отношение към всеки клиент са драстично по-големи. Същото важи и за отношението, което имаме към самия проект. Отделяме ли „нашето“ време към дадена задача тя придобива емоционална стойност, а това отключва желание тя да се превърне в наистина качествен завършен продукт.

Важно е изпълнението в срок, не работното време

Светът се развива, с това идват и иновации навсякъде около нас. Време е да разнообразим традиционния начин на работа и да осъзнаем нуждата от по-малко лимитации. Същевременно сме наясно, че за да си продуктивен трябва да се поставиш в определена среда – нея можеш да намериш в споделено пространство за работа. Място, което предлага избори – да си сред хора и да разговаряш и попиваш знания и вдъхновения, да се усамотиш и съсредоточиш, да седнеш както ти е удобно, да хапнеш когато решиш и всичко това в професионална и отдадена на процеса атмосфера, която да те мотивира.